TIETOSUOJASELOSTE CANDYKING FINLAND MAKUPANEELI

Tämä tietosuojaseloste sisältää myös henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukaisen rekisteriselosteen tiedot.

Rekisterinpitäjä:
Candyking Finland Oy (Y-tunnus 0732591-6)
Hämeentie 135 A
00560 Helsinki

Yhteyshenkilö rekisteriasioissa:
Tuotepäällikkö Janne Mäkinen
Hämeentie 135 A
00560 Helsinki
Puhelin: +358 9 8561 5000
Sähköposti: info.finland@candyking.com

Rekisterin nimi:
Candyking Finland Makupaneeli

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:
Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on mahdollistaa rekisterinpitäjää ja tämän tuotteita koskevat markkina- ja mielipidetutkimukset. Henkilötietoja voidaan käyttää lisäksi uutiskirjeiden lähettämisen ja muiden markkinointitoimenpiteiden yhteydessä, suoramarkkinoinnissa asiakassuhteen perustamiseksi tai ylläpitämiseksi sekä analysointi- ja tilastointitarkoituksiin. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää henkilötietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoitukseen.

Rekisterin tietosisältö:
Rekisteröidyn etu- ja sukunimi, syntymävuosi, sukupuoli, sähköpostiosoite, lähiosoite, postinumero, postinumero, postitoimipaikka, tiedot markkinoinnin luvista ja kielloista sekä mahdolliset muut rekisteröidyn antamat tiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet:
Rekisterin henkilötiedot kerätään rekisteröidyiltä itseltään Makupaneeliin osallistumisen yhteydessä. Tietoja voidaan päivittää muista rekisterinpitäjän rekistereistä. Tietoja voidaan kerätä myös hyödyntämällä evästeitä tai muita vastaavia tekniikoita.

Henkilötietojen luovuttaminen
Rekisterinpitäjä ei säännönmukaisesti luovuta rekisterin henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Tietoja voidaan kuitenkin satunnaisesti luovuttaa Suomen lain mukaisesti viranomaisille.

Tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen johdosta osa tiedoista saattaa fyysisesti sijaita alihankkijoiden palvelimilla tai laitteistolla. Henkilötietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän sähköiseen tietojärjestelmään, joka on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät. Rekisterin sisältämä manuaalinen aineisto sijaitsee lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.

Tietojen tarkastusoikeus ja korjaaminen
Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö on tehtävä kirjallisesti ja lähetettävä allekirjoitettuna yllä mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Yhden tarkastuspyynnön käsittely vuodessa on rekisteröidylle maksutonta.

Rekisteröidyllä on lisäksi henkilötietolain 29 §:n mukaisesti oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Tietojen korjauspyynnössä on yksilöitävä korjattava virhe ja ilmoitettava korjatut tiedot. Kirjallinen korjauspyyntö on lähetettävä yllä mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Muut rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointia varten. Tällainen kielto voidaan antaa milloin tahansa yllä mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle puhelimitse, kirjeitse tai sähköpostitse.

Evästeet
Makupaneelin yhteydessä voidaan käyttää evästeitä ja muita vastaavia teknologioita käyttäjätietojen hallintaan. Eväste on pieni, asiakkaan tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, jota voidaan käyttää esimerkiksi internet-selaimen ja palvelimen välisen yhteydenpidon ohjaamiseen. Evästeet eivät vahingoita asiakkaiden tietokoneita tai tiedostoja.

Evästeitä käytetään lisäksi anonyymien tilastotietojen keräämiseen rekisterinpitäjän www-sivujen käyttömääristä ja -tavoista. Näitä tilastotietoja ei missään vaiheessa yhdistetä asiakkaiden henkilötietoihin. Palautteen avulla pyritään jatkuvasti parantamaan www-sivujen sisältöä. Asiakas voi poistaa evästeet vierailunsa jälkeen tai kieltää niiden käytön selaimensa asetuksissa. Tällöin www-sivujen toiminnassa saattaa kuitenkin esiintyä häiriöitä.